P r a k t ij k v o o r b e e l d e n
 
GEBRUIK LIJST PRAKTIJKVOORBEELDEN

De lijst praktijkvoorbeelden bevat 134 voorbeelden van projecten uit heel Nederland. De lijst is op drie manieren te bekijken.
1) lijst > 12 projecten met uitgebreide informatie
2) lijst > in pdf bestand (1,3 Mb)
3) lijst > in excel bestand

Cultureel erfgoed is allereerst op een inhoudelijke manier intercultureel te benaderen. Zo komen in de eigen omgeving soms vergeten interculturele verbanden naar voren als nieuwe of verrassende verhalen. Wat vanzelfsprekend was, kan veranderen als je het van een andere kant bekijkt. Zo zijn wij de internationale oorsprong van onze boerenzakdoek of ons broodje shoarma allang vergeten. Door nieuwe perspectieven of vragen op bekende fenomenen los te laten, kunnen vergeten verbanden hervonden worden.

Behalve de inhoud kan ook het proces van werken ‘intercultureel’ zijn. Bijvoorbeeld als migranten van diverse pluimage samenwerken met de veelal ‘witte’ beleidsmakers bij monumentenorganisaties, archieven, musea en archeologische presentaties. Verschillende perspectieven komen zo in beeld. Het procesmatige interculturele aspect bestaat in de meest basale vorm uit een dialoog: ieder individu kleurt de betekenis van erfgoed anders in.
Verantwoording
U vindt op deze website praktijkvoorbeelden die zijn uitgewerkt volgens het format van de internationale database van Collect & Share (www.collectandshare.eu.com). Deze projecten hebben we geselecteerd op basis van de volgende criteria.
In de eerste plaats streefden we naar een representatieve spreiding:
1) een geografische spreiding over erfgoedorganisaties in Nederland,
2) een participatiespreiding over diverse bevolkingsgroepen en
3) een inhoudelijke spreiding over verschillende soorten erfgoed – zoals musea,     archieven, monumenten en archeologie.

Verder was het een pluspunt als de projecten duurzaam en overdraagbaar zijn. Dit gold ook voor vernieuwing en visuele kracht. Actieve participatie van de doelgroep en veelzijdige benaderingen, zowel inhoudelijk als procesmatig, waren eveneens pluspunten, net als de bevordering van samenwerking tussen verschillende culturele organisaties en zelforganisaties. We hopen in de toekomst de meer ‘onzichtbare’ projecten te belichten.

Het gebruik van bovenstaande criteria behelst geen kwalitatief waardeoordeel. Ons streven is een diversiteit aan interculturele praktijkvoorbeelden te tonen, waar ieder op zijn of haar manier van kan leren. Vandaar ook dat we spreken van ‘praktijkvoorbeelden’, en niet van ‘best practices’.

De lijst met praktijkvoorbeelden is niet volledig en dat is ook niet ons streven. Zo zijn onderwijsprojecten niet stelselmatig opgenomen omdat er voor deze sector al twee goede ‘projectloketten’ bestaan (www.erfgoedactueel.nl en www.cultuurnetwerk.nl). De erfgoedorganisaties die met meer dan een enkel project aan bovenstaande criteria voldoen, staan slechts een keer in de lijst. Deze gespecialiseerde organisaties vindt u terug onder de links.

Wilt u een project toevoegen, neem dan contact op met de webmaster: zwing@zwing.nl