C o n t a c t   e n   C o l o f o n
 
CONTACT

IP - Nederlandse Museum Vereniging
Bezoekadres : Rapenburgerstraat 123 in Amsterdam
Postadres : Postbus 2975, 1000 CZ Amsterdam
Telefoon : +31 (0)20 551 29 00
Fax : +31 (0)20 551 29 01

We danken het VSB fonds voor de financiele steun voor deze website.
This website had been realised thanks to the financial support of
VSB fonds and IP. The Ministry OCenW
and the Mondriaan Stichting provided the
IP’s team with the required subsidies.

De Nederlandse Museumvereniging heeft getracht met auteursrechthebbenden contact op te nemen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Diegenen die menen op illustraties en/of tekst recht te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de Nederlandse Museumvereniging.

Medewerkers PRISMA website


  D i n e k e   S t a m    
  Werkt sinds september 2001 als projectleider Interculturele Programma's. Zij is historica en publiceerde onder andere over vrouwengeschiedenis en de Tweede Wereldoorlog. Gedurende tien jaar werkte zij voor de Anne Frank Stichting, onder meer aan de nieuwe vaste opstelling in het Anne Frank Huis. Ook was ze verantwoordelijk voor tentoonstellingen en publicaties in het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging en de Tweede Kamer. E dineke.stam@planet.nl


  B a r t   K r i e g e r    
  Werkt sinds juni 2003 als projectmedewerker bij Interculturele Programma's. Hij is kunsthistoricus en werkte als freelance journalist onder andere voor Het Parool, Het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten. Verder werkte hij mee aan onderzoeken en publicaties voor tentoonstellingen, waaronder: 'Het glazenhuis' en 'Geur' (Joshua Rozenman), 'London eats out' (Museum of London) en 'Rococo' (Rijksmuseum).

 
  R o m y   J o c h e m s    
  Studeert Kunst- en Cultuurgeschiedenis en Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht en begint aan de master Kunstgeschiedenis en Educatie. Als stagiaire concentreert ze zich binnen IP op het inventariseren van inspirerende projecten. Romy heeft de erfgoedbrede lijst met praktijkvoorbeelden samengesteld. Ook heeft ze een aantal van deze projecten uitgewerkt. Verbeelding is een inspirerend middel voor de toekomst. Het belangrijkste aspect blijkt het hebben van een open blik.

 
  L a e t i t i a   J o h n s o n    
  “I’m is more the business person of the team, since I studied international business in a Parisian school. I’m now working for the marketing department of French tourism office in Amsterdam. I joined the IP team on a volunteer basis because I’m, myself, a ‘product’ of diversity and I have a big interest for cultural issues !”

 
  A d r i a a n t j e   d e    J o n g    
  Adriaantje de Jong: Haalde haar diploma Publieksbegeleiding aan de Reinwardt Academie in 2004. Sinds 1999 werkt ze als secretaresse bij de Nederlandse Museum Vereniging, momenteel voor de projecten Cultureel Erfgoed Minderheden en voor Interculturele Programma’s. Daarnaast is zij medewerker publieksactiviteiten en PR bij het Spakenburgs Museum ’t Vurhuus.

 
  S y l v i a   V e r h u l s t    
  Sylvia Verhulst redigeerde de teksten voor deze website.
Zij is van huis uit historica, maar werkt al jaren als freelance journalist, eindredacteur en schrijfcoach.
Zij schrijft onder andere over onderwijs en over grootstedelijke onderwerpen zoals het samenleven van diverse bevolkingsgroepen. Opdrachtgevers zijn onder andere: het Parool, NRC Handelsblad, Binnenlands Bestuur en de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam.

 
  Z w i n g   W i e l a n d    
  Afgestudeerd op de Rietveld Akademie in audiovisueel en schilderen. Daarna een opleiding gevolgd in projectmanagement in multimedia. Mijn voorkeur gaat toch meer uit naar de creatieve kant. Het is erg leuk wanneer ik een mooie en functionele site heb opgeleverd. Waarbij niet alleen ik tevreden, ben maar ook de klant! Een belangrijke voorwaarde is een goede samenwerking.