L i n k s
 
OVERZICHT INSTELLINGEN
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


Het Advies Bureau Culturele Diversiteit in Den Haag heeft de afgelopen jaren verbanden gelegd tussen Haagse kunst- en cultuurinstellingen, jongeren en diverse culturele groepen. Via deze website, die nog een jaar actief zal blijven, zijn contacten met partners te vinden en kunt u concrete producten zoals brochures, documenten en formulieren downloaden.
> www.abcd-denhaag.nl

De Anne Frank Stichting beheert het museum het Anne Frank Huis is actief op het gebied van educatie, onderzoek, documentatie, seminars, producten en internationale projecten.
> www.annefrank.org

Anno is een historisch nieuws- en ontmoetingscentrum dat middels persoonlijke verhalen het historisch besef in Nederland wil vergroten.
> www.anno.nl

Het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum is een toonaangevend onderwijsadviesbureau dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van krachtig leren.
> www.aps.nl

Archeologie is toegankelijk via
> www.archeologie.kennisnet.nl

Archieven zijn goed toegankelijk via het internet.
www.nationaalarchief.nl
Naast de site van het Nationaal Archief bieden deze twee sites goede informatie.
> www.archiefnet.nl of > www.archieven.nl

Artoteek Zuidoost / Het Nieuwe Podium (vanaf najaar 2004 online) biedt een huis vol kunst en culturele ontmoetingen voor kunstenaars, scholen en publiek.
> www.cbkzuidoost.nl

ATANA is een netwerk dat binnen de culturele sector streeft naar bestuurlijke vernieuwing middels culturele diversiteit.
> www.atana.nl

Het Bijbels Museum is een ontmoetingsplaats van bijbel, kunst en cultuur in een monument vol geschiedenis.
www.bijbelsmuseum.nl

Bureau Medelanders heeft in de loop der jaren een groot bestand van sleutelfiguren opgebouwd.
> www.medelanders.nl

Collect & Share onderzoekt goede praktijken van een leven lang leren in musea en galerieën in heel Europa.
www.collectandshare.eu.com

Contrast is een tijdschrift over de multiculturele samenleving
> www.contrastonline.nl

De Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland heeft een uitgebreide site op
> www.den.nl
De site voor het publiek is
> www.cultuurwijzer.nl
De site voor het onderwijs is
> www.cultuurwijs.nl

Diva is de koepelorganisatie voor documentaire informatievoorziening en het archiefwezen.
> www.divakoepel.nl

Erfgoed Actueel stimuleert het actief gebruik van cultureel erfgoed in de onderwijssector. De website bevat een uitgebreid projectloket.
> www.erfgoedactueel.nl

Erfgoedstart.nl is een initiatief van het ministerie van OCenW, Projectgroep Cultuur en school, en wordt ontwikkeld door SLO in Enschede, in nauwe samenwerking met Bureau Erfgoed Actueel. Bedoeld voor eenieder die cultureel erfgoed in zijn of haar lessen wil integreren.
> www.erfgoedstart.nl

Erfgoed-utrecht geeft een redelijk volledig landelijk overzicht van erfgoedinstellingen, met speciale aandacht voor de provincie Utrecht.
> www.erfgoed-utrecht.nl

E-quality is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van gender en etniciteit ofwel vrouwenemancipatie in de multiculturele samenleving.
> www.e-quality.nl

Het Geheugen van Nederland bevat beelden en teksten uit de vaak verborgen collecties van Nederlandse culturele instellingen.
> www.geheugenvannederland.nl

Stichting Herstelling is een uniek werkervaringsproject voor jongeren die in aanvaring kwamen met justitie. De jongeren doen restauratiewerkzaamheden op verdedigingswerken de Stelling in Amsterdam
> www.herstelling.nl

Historisch Museum Rotterdam / Atlas van Stolk bewaart en exposeert het verleden van de Maasstad en herbergt één van de belangrijkste collecties Nederlandse historieprenten.
> www.hmr.rotterdam.nl

IDEA in Utrecht is een nieuwe stedelijke organisatie voor emancipatie, interculturele samenwerking en bibliotheek- en informatievoorziening voor vrouwen(organisaties).
> www.idea-utrecht.info

Een overzicht van opleidingen die inburgeringscursussen geven, staat op
> www.bveraad.nl

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging is een bibliotheek, documentatiecentrum en archief op het gebied van de positie van vrouwen en vrouwenstudies.
> www.iiav.nl

Het Centrum voor de geschiedenis van Migranten is een landelijk samenwerkingverband, dat zich richt op de geschiedenis van alle groepen nieuwkomers in Nederland.
> www.iisg.nl/cgm

Imagine Identity and Culture is een jonge instelling die de identiteit en cultuur van migranten in Nederland verbeeldt. Imagine IC prikkelt migranten om hun persoonlijke verhaal in beeld te brengen en aan een breed publiek te presenteren.
> www.imagineic.nl

Het Instituut Voor Sociologisch-Economisch Onderzoek publiceert de cijfers integratiemonitor van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
> www.iseo-eur.com

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum voor internationale en interculturele samenwerking. Het Tropenmuseum www.kit.nl/tropenmuseum is een volkenkundig museum dat gehuisvest is in één van de mooiste historische gebouwen van Amsterdam.
> www.kit.nl

Landelijk Multicultureel Studenten Platform voor de talrijke studentenverenigingen van diverse ‘allochtone’ groepen.
> www.platformlamp.nl

Mira Media, schakel met de multiculturele samenleving, streeft naar gelijkwaardige deelname van etnisch culturele minderheden in de audiovisuele media op alle functieniveaus en zet zich in voor kleurrijke programmering.
> www.miramedia.nl

Migrantenmedia. Een andere bron van informatie op het gebied van migrantenmedia is www.omroep.nl. Klik op nps en daarna op cross-culture voor een overzicht van onder meer Turkse en Marokkaanse media in Nederland.
> www.omroep.nl

Het Moluks Historisch Museum heeft de taak een beeld te geven van de Molukse geschiedenis en ontwikkelingen op het gebied van Molukse kunst en cultuur in Nederland te stimuleren en te ondersteunen.
> www.museum-maluku.nl

Het mondiaal centrum in Maastricht is een professionele infrastructuur voor locale en particuliere organisaties in Maastricht en omgeving die actief zijn op het terrein van internationale samenwerking, interculturele uitwisseling en duurzame ontwikkeling.
> www.mondiaalcentrum.nl

Monumenten zijn terug te vinden via
> www.monumenten.nl

Over multicultureel Nederland staat veel informatie op
> www.multiculturele.pagina.nl
De migrantenorganisaties die officiële gesprekspartners van de overheid zijn, zie
> www.lowm-maluku.nl
Daarnaast zijn er ook veel organisatie die niet onder de paraplu van de koepel vallen. De landenpagina’s hebben verwijzingen naar verenigingen, bijvoorbeeld
> www.china.pagina.nl of > www.china.StartTips.com

Multiple Choice is een bureau voor multiculturele vraagstukken in Noord-Holland.
> www.multiplechoice.org

Een algemene website voor de musea is
www.museum.nl

Het museum- en erfgoedproject voor Nederlands als Tweede Taal (NT 2) is opgezet door Interculturele Programma’s , om in lessen Nederlands voor anderstaligen cursisten via Nederlandse musea, archieven, archeologie, monumenten cultuur en geschiedenis te integreren.
> www.museumvereniging.nl

Netwerk CS is een landelijke netwerkorganisatie voor de culturele sector op het gebied van diversiteit. Het doel van Netwerk CS is culturele organisaties een stap verder te helpen bij het diverser worden.
> www.netwerkcs.nl

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis is een expertisecentrum dat bezighoudt met het Nederlands slavernijverleden en zijn erfenis. Het NINsee streeft naar een genuanceerd beeld vanuit diverse invalshoeken.
> www.ninsee.nl

Het Steunpunt voor multiculturele ontwikkeling 'Palet' in Noord-Brabant is een regionale steunfunctie met als kerntaak: bijdragen aan multiculturele ontwikkeling.
> www.palet.nl

De Phenix Foundation hoopt de culturele diversiteit in het kunstaanbod in Nederland te verbeteren door kunstenaars met een interculturele bagage beter voor het voetlicht te krijgen.
Vanaf 31 juli 2004 houdt de organisatie op te bestaan. Kunstenaars en andere belangstellenden met vragen over subsidies, projectplannen, financiering e.d. kunnen zich voortaan wenden tot Kunstenaars&Co:
> www.kunstenaarsenco.nl

ProSpectatore is een intensieve samenwerking tussen museumprofessionals uit Polen, Italië en Nederland. Alle activiteiten van het project streven naar een publiekgerichte aanpak in musea.
> www.mik.krakow.pl/prospectatore/

Tijm is een website rond interculturaliseren en onderwijs. Pagina's gevuld met prikkelende informatie, smaakmakende attenderingen, stimulerende verwijzingen en voortschrijdende links.
> www.tijm.nl

In het Wereldmuseum Rotterdam staan ontmoetingen en cross culturele inspiratie centraal. Het museum prikkelt en verrast met eigentijdse én historische culturen van veraf en dichtbij. De bezoeker komt hiermee in contact via bijzondere tentoonstellingen en evenementen.
> www.wereldmuseum.rotterdam.nl