Home

Dansen met Diversiteit

Intro Imhp

De I uit het logo van IMHP is als een sleutel. Interculturaliteit is een sleutelwoord in de samenleving. Ieder individu en iedere groep kijkt vanuit het eigen standpunt naar de ander. De I daagt ons uit om dat perspectief om te draaien en steeds bij te stellen in een dialoog met anderen.
Meer...

Dansen met Diversiteit

Intro Projecten

IMHP richt zich op professionals in de internationale museum- en erfgoedsector en op het publiek daarvan. Dat leidt tot gevarieerde en verrassende projecten
Meer...

Dansen met Diversiteit

Intro Publicaties

Dineke Stam maakt geschiedenis, gender en diversiteit toegankelijk voor een breed publiek. Een aantal artikelen, lezingen en presentaties kunt u hier downloaden.
Meer...

Dansen met Diversiteit

Intro English

IMHP is read by some as 'I'm happy'! Of course I'm fine with that, but officially the letters stand for Intercultural and Heritage Projects. The I that is part of the IMHP logo looks like a key.
Meer...

IMHP

Happy

IMHP staat voor Intercultural Museum and Heritage Projects ofwel interculturele museum- en erfgoedprojecten. Sommigen lezen 'I'm happy'. Is ook goed!

Verbinden

Met IMHP wil Dineke Stam mensen inspireren om in een wereld vol conflict en verschil, verbondenheid met anderen - van vroeger en nu en van hier en elders - te ervaren, te onderzoeken en te waarderen. Verbondenheid is het kernwoord, wereldwijde geschiedenis de context en verscheidenheid het kenmerk.

Professionaliteit

IMHP biedt consultancy, inhoudelijk projectmanagement van tentoonstellingen, workshops, artikelen en lezingen. IMHP richt zich op professionals in de internationale museum- en erfgoedsector en ook op het publiek daarvan.

Creatief

Dineke Stam houdt van variatie en kwaliteit, is creatief en initiatiefrijk, werkt graag samen, verzint concepten en vertaalt die naar concrete producten, heeft aandacht voor sprekende details en maakt geschiedenis, gender en diversiteit toegankelijk voor een breed publiek.

Achtergrond

Geboren in Dinxperlo, 1958. Als historica heeft zij een ruime ervaring in het werken aan diversiteit binnen de museum- en erfgoedsector. Van 2001 tot 2005 was zij Projectleider Interculturele Programma's Erfgoedbreed bij de Nederlandse Museumvereniging.

Ervaring

Daarvoor werkte zij ruim tien jaar bij de Anne Frank Stichting, onder meer als tentoonstellingsmaker. Interessegebieden en specialisaties: vrouwengeschiedenis, genderstudies, Tweede Wereldoorlog en jodenvervolging, oral history, migratiegeschiedenis, projectonderwijs.

Projecten

Lopende projecten

  • Monument van Trots. Inhoudelijk projectleider tentoonstelling en website. Opdrachtgever: IHLIA, Internationaal Homo en Lesbisch Informatiecentrum en Archief. www.monumentvantrots.nl
  • Pom op het menu. Inhoudelijk projectleider tentoonstelling. Opdrachtgever: Imagine IC. www.pomophetmenu.nl
  • Back to the Roots. Projectleider voor NOW CO-OPS project. Opdrachtgever: KIT-Tropenmuseum. www.co-ops.nl

Consultancy

  • In opdracht voor o.a. het IIAV, Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging; NiNsee, Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en - Erfenis;
  • Stad en Taal, NT-2 projecten van Amsterdams Historisch Museum, Stedelijk Museum en Verzetsmuseum; Podium voor Architectuur Haarlemmermeer.

Afgeronde projecten

  • Immaterieel erfgoed in Nederland. Redactie en productie van de publicatie. Opdrachtgever: Nationale UNESCO Commissie Nederland (2006).
  • Aletta Jacobs en het Verlangen naar de Politiek. Redactie, productie en publieksprojecten voor de tentoonstelling. Opdrachtgever: Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht (Mineke Bosch) i.s.m. Tweede Kamer der Staten-Generaal (2005).
  • Meer kleur in personeel. Inhoudelijke organisatie expertmeeting. Opdrachtgever: Amsterdams Historisch Museum en Netwerk CS (2005) en voorbereiding en advisering voor Stepping Stones , een mentoring project voor de erfgoedsector. Opdrachtgever: Netwerk CS.

Internationale projecten & samenwerking

foto klompen dans

Lezingen, gastcolleges, workshops

Voor o.a. Anne Frank Stichting, Reinwardt Academie, Universiteit Maastricht, Nationaal Archief, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, Netzwerk Interkultur (Duitsland), Riksförbundet Sveriger Museer (Zweden), SICA (2005 en 2006), IICOM-Cidoc (Göteborg), Association of Museums of Slovenia (Slovenië), Life Long Museum Learning - Europees Project, Nationaal Archief, OCN-NVB conferentie 2006 (Amsterdam), Dag van de Cultuureducatie (Brussel, 2007). Black Europe Revisted New York 2008

In De Hermitage te Amsterdam vond een intensieve studiedag plaats. Nederlandse kunsteducatoren wisselden kennis en ervaringen uit.

Publicaties

hand

Dineke Stam maakt geschiedenis, gender en diversiteit toegankelijk voor een breed publiek. Een aantal artikelen, lezingen en presentaties kunt u hier downloaden.

© 2007 IMHP Dineke Stam