Dineke Stam
+31 (0) 6 54318346
dinekestam@cultuurenco.nl
www.imhp.eu
www.cultuurenco.nl
Home Imhp Projecten Publicaties English
 
 
Publicaties
Dineke Stam maakt geschiedenis, gender en diversiteit toegankelijk voor een breed publiek. Een aantal artikelen, lezingen en presentaties kunt u hier downloaden.

Blog mei 2012 Shine a light on women

Blog mei 2012 Sporen van Aletta leiden naar Kartini. Ook in Java Post blog

Blog maart 2012 Magic Moment Kartini Choir Spontaneous Choir

Blog februari 2011 Strange fruit in Harcigny

Blog maart 2011 Manneke Pis in Lingadjati en Movies that Matter

Blog mei 2011 The story of the mixing gadgets

Het gevoel van de taart. Immaterieel Erfgoed. Museumpeil 2011/1

Verslag Conferentie Superdiversiteit 11 oktober 2011

Islam in Beeld Museumvisie 2010/1

Verslag Art, Education and Inclusion Hermitage VSBfonds 3 november 2009

teksten 2008-2010 nog uploaden

'Ze was eigenlijk dokter. Een dubbelportret van Aletta Jacobs en Sophie Redmond' in: Gemengde gevoelens, Gender, etniciteit en (post)kolonialisme. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 27 (2007) 165-182.
Back to the Roots GesprokenColumnoverDNA BacktotheRoots 2007.
Stad, Taal en Museum . Evaluatie NT2 project - Museumvisie 2007/3.
Immaterieel erfgoed in Nederland. Nationale UNESCO Commissie Nederland 2006.
Gemeengoed Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed van Nederland en Suriname - Sicamag 21 september 2006.
'De band tussen boeren, burgers en buitenlui' in: Boekman Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid , 61 (herfst 2004) 130 -138.
Inleiding Geschiedenis van de eigen Omgeving, Intercultureel Erfgoedproject voor Nederlands als Tweede Taal (2003) (tevens redactie).
Cultuur en Migratie in Nederland. Recensie van deel 1. Recensie van delen 2-5.
Visuele strategieën
Recensie.
Meer kleur en minder smoezen.
Expertmeeting diversiteit museummedewerkers in Museumvisie 2006/1.
Archief website prismaproject.
Lijst overige publicaties

 Brochure: Immaterieel Erfgoed in Nederland